Địa chỉ giao hàng có thể được chỉnh sửa cho bất kỳ đơn hàng nào chưa được giao. Vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng tại support@getfuelpod.com theo thông tin bên dưới:

 • Tên cửa hàng,

 • Số đơn hàng,

 • Địa chỉ mới:

  • Dòng địa chỉ 1,

  • Dòng địa chỉ 2 (Tùy chọn),

  • Thành phố,

  • Trạng thái,

  • Mã Bưu Chính,

  • Quốc gia.

Nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn và xác nhận các thay đổi được thực hiện đối với địa chỉ giao hàng.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?