Vào Fuel: Print on Demand

Trung bình sẽ mất khoảng 2-3 ngày làm việc để nhận được số theo dõi. Tuy nhiên, đơn đặt hàng sẽ bị trì hoãn nếu hàng trống đã hết, cần in lại hoặc đơn đặt hàng có từ 5 mặt hàng trở lên.

Nhấp vào nút bên dưới để biết thêm thông tin về thời gian sản xuất hiện tại của chúng tôi:


Chúng tôi đã sử dụng Google Dịch để trả lời bằng ngôn ngữ của bạn. Vì vậy, chúng tôi mong bạn thông cảm và tha thứ cho bất kỳ lỗi dịch thuật nào do ứng dụng tạo ra. Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện câu trả lời của mình để hỗ trợ bạn tốt hơn. 🙏

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?