Vào Fuel: Print on Demand

Tất cả thông tin tracking được hiển thị trong tab Orders của app Fuel đồng thời được gửi đến Shopify để bạn có thể xem các tracking của đơn hàng trên trang Shopify Admin khi đơn hàng được vận chuyển, khi đó khách hàng của bạn có thể xem trên trang để biết trạng thái đơn hàng và qua email (Nếu bạn có bật tính năng này trong Shopify).

Tab Orders của app Fuel

Trang Order của Shopify

Trang trạng thái đơn hàng

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?